Nasza działalność

Nasz firma od blisko 25 lat skupiona jest w swojej działalności wokół zasilania awaryjnego i rezerwowego wraz ze źródłami energii zapewniającymi to zasilanie. Współpracujemy z biurami projektowymi branży elektrycznej, inwestorami i wykonawcami.

Produkujemy szeroką gamę siłowni serii ZZR, stanowiących kompletne zespoły zasilania rezerwowego DC / AC - również w wykonaniach specjalnych, spełniających nietypowe wymagania eksploatacyjne jak np. wykonania dla obiektów przemysłowych o dużym zapyleniu, skrajnych warunkach klimatycznych, wykonania do pracy w redundancji itp. Dostarczamy falowniki dużych mocy również o nietypowych napięciach i częstotliwościach.

Od wielu lat jesteśmy autoryzowanym partnerem handlowym EATON a wcześniej Cooper-Ceag. W systemach oświetlenia awaryjnego aktywnie współpracując z inżynierami branży elektrycznej doradzamy jak najlepiej wykorzystać możliwości techniczne urządzeń, ale również w jaki sposób poprzez odpowiednie wykorzystanie wdrażanych systemów mogą odnieść ekonomiczne korzyści inwestorzy i zarządzający inwestycjami.

W ostatnim czasie nasza oferta opraw do oświetlenia awaryjnego została rozszerzona o szeroką gamę lamp w wykonaniu EX produkowanych przez EATON Crouse-Hinds.


Szkolenia z oświetlenia awaryjnegoProwadzimy szkolenia i warsztaty mające na celu zapoznanie uczestników z możliwościami technicznymi i eksploatacyjnymi naszych urządzeń oraz przepisami obowiązującego prawa. Wejście Polski do UE umożliwiło zharmonizowanie krajowych norm i przepisów dotyczących oświetlenia awaryjnego, ale wprowadzane zmiany w rozporządzeniach i normach wiążą się z nieustanną potrzebą aktualizacji wiedzy na ten temat. Odpowiedzią na te potrzeby są organizowane przez naszą firmę warsztaty oraz coroczny katalog A&M zawierający aktualne przepisy prawa, aktualizowany w każdym kolejnym wydaniu.